Árni Ármann Árnason

hæstaréttarlögmaður / eigandi
Netfang:  [email protected]
Beint símanúmer: 551 1348

Menntun og starfsréttindi

  • Öðlaðist réttindi til málflutnings fyrir Hæstarétti árið 2009.
  • Rekstrar- og viðskiptanám við Háskóla Íslands 2000-2002.
  • Öðlaðist réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómi árið 1990.
  • Embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1988.

Starfsferill

Árni Ármann hefur fjölbreytta starfsreynslu úr atvinnulífinu. Hann hefur starfað í fjármálafyrirtækjum, stórfyrirtækjum og rekið lögmannsstofu um allangt skeið. Í starfi sínu sem lögmaður hefur hann m.a. sinnt ýmsum lögmannsstörfum fyrir fjármálafyrirtæki, stórfyrirtæki, opinberar stofnanir, sveitarstjórnir og einstaklinga. Árni Ármann hefur einnig mjög mikla reynslu af málflutningi fyrir héraðsdómi og Hæstarétti Íslands. Til viðbótar má nefna að hann hefur dýrmæta reynslu af öllu sem tengist skiptastjórn og sat m.a. í slitastjórn Byrs sparisjóðs frá árinu 2010-2016 er slitameðferðinni lauk með samþykktum nauðasamningum sjóðsins.

  • Libra lögmenn ehf. frá árinu 2005.
  • Lögmaður og fjármálastjóri hjá Skeljungi hf. frá 1995-2005.
  • Bankalögmaður hjá Landsbanka Íslands frá 1988- 1995.
  • Hefur setið í stjórnum fjölmargra fyrirtækja.
  • Hefur sinnt kennslu í lögfræði við Háskóla Íslands.

Ritstörf

  • Upplýsingabanki um tryggingar útlána og fleira er viðkemur bankarétti, 2004.

Sérsvið

Banka- og verðbréfamarkaðsréttur, eignaleigusamningar, fasteignakauparéttur, félagaréttur, skiptaréttur (þ.m.t. gjaldþrotaskipti, nauðasamningar og dánarbússkipti), hjúskapar- og sambúðarréttur, kaup og sala fyrirtækja, fasteigna og skipa, leiguréttur, skipulags- og byggingarmál, samkeppnisréttur, samningaréttur, sveitarstjórnaréttur, veðréttur, verjendastörf, verktaka- og útboðsréttur.